Künstler der DDR – G: Götze-Lampert (Lambrecht), Anett

Götze-Lampert (Lambrecht), Anett geb.? gest. in Stralsund
W: Mönchguter Landschaft bei Gager, 1947, Öl/Pappe, 40,5×31 (Privat-Sammlung)